شهامت

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

    شهامت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

    1. شجاعت
    2. عزت نفس