شهید (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از شهید)

شهید ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. شهید (اسم الهی)
  2. شهید (شاهد)
  3. شهید (مقتول فی سبیل الله)