ضرورت

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

    ضرورت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: