عباس بن علی (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از عباس بن علی)

عباس بن علی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: