عمر بن سعد

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

عمر بن سعد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. عمر بن سعد بن ابی‌وقاص
  2. عمر بن سعد بن نفیل ازدی
  3. عمر بن سعد بن ابی‌صید اسدی
  4. عمر بن سعد (راوی)