غیبت (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از غیبت)

غیبت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: