قرطبی (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از قرطبی)

قرطبی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: