متوکل

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

متوکل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: