معلی بن خنیس

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

    معلی بن خنیس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

    1. معلی بن خنیس ذهلی
    2. معلی بن خنیس کوفی