نص

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از نصوص)

نص ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: