هادی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

هادی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

مفهوم

لقب