ایستادگی

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از پایداری)

    ایستادگی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: