کتاب و سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

کتاب و سنت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: