موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

به پرستشگاه زردشتیان که آتش در جای خاصّی از آن قرار دارد و مهم‌ترین آیین‌های دینی آنان در آنجا و در برابر آتش انجام می‌گیرد، «آتشکده» گفته می‌شود [۱].

به قول مشهور، خواندن نماز در آتشکده مکروه است. [۲] وقف بر آتشکده صحیح نیست. [۳] احداث آتشکده در بلاد اسلامی جایز نیست و در صورت احداث، بر حاکم شرع واجب است آن را ویران کند.[۴].[۵]

منابع

پانویس

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱، ص۹۷
  2. جواهر الکلام، ج ۸، ص۳۶۶
  3. جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۳۴ - ۳۵.
  4. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۸۰
  5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۱۱۹-۱۲۰.