آل حیان تغلبی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اینان از موالی بنی تغلب بودند. از جمله این خاندان، اسحاق بن عمار صیرفی تغلبی و برادرانش، اسماعیل، قیس، یوسف و یونس، اولاد آنها محمد و یعقوب پسران اسحاق، بشیر و علی پسران اسماعیل، عبدالرحمن بن بشیر، محمد بن یعقوب بن اسحاق و علی بن محمد بن یعقوب بودند که جملگی به اتفاق پدر آنها «عماربن حیان» از اصحاب حدیث و شاگردان امام صادق(ع) بوده‌اند. شغل اسحاق و اسماعیل صرافی بود که عرب، «صیرفی» می‌گوید. امام صادق(ع) در شأن این دو برادر فرمود: «گاهی خدا دنیا و آخرت را برای مردمی جمع می‌کند»[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. نک: رجال بحرالعلوم، ج۳، ص۲۹۰-۲۹۳.
  2. رجبی دوانی، محمد حسین، کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی ص ۵۰۳.