ابان (راوی امام رضا)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نام این راوی به همین صورت آمده بدون این که نام پدر و یا قبیله و شهرش ذکر شده باشد، در کتب رجال حدیث، چند راوی با نام «ابان» معرفی شده‌اند.

احتمال‌ها

ابان بن محمد بجلی

احتمال دارد این راوی «ابان بن محمد بجلی» معروف به صفدی بزاز باشد که خواهرزاده صفوان بن یحیی است، و صفوان یکی از روات امام رضا(ع) است که بسیار جلیل‌القدر بوده.

ابان بن عثمان احمر بجلی

از طرف دیگر احتمال دارد او «ابان بن عثمان احمر بجلی» باشد که بزنطی از او روایت می‌کند، و بزنطی هم یکی از اصحاب خاص امام رضا(ع) می‌باش. ابن ابان را از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) ذکر کرده‌اند.

نجاشی می‌گوید: او از اهل کوفه بود و گاهی هم در بصره سکونت داشت، گروهی از اهل بصره مانند ابوعبیده و محمد بن سلام از او روایت می‌کنند.

کشی در رجال خود می‌گوید: او از اهل قادسیه بود، شیخ طوسی گوید: ابان بن عثمان بجلی از موالیان بجیله است، او در بصره سکونت داشت و گروهی از بصریان مانند ابوعبیده از وی نقل کرده‌اند، علامه حلی نیز او را در قسم اول خلاصه ذکر کرده و او را از فقهاء شمرده است.

ابان بن تغلب

ابن حجر نیز در لسان المیزان او را یاد کرده و او را از راویان «ابان بن تغلب» می‌داند، و یاقوت حموی نیز در معجم البلدان او را ترجمه کرده و گفتار شیخ طوسی را درباره او نقل می‌کند،

آثار ابان بن عثمان

ابان بن عثمان چند کتاب هم تألیف کرده که عبارتند از: «کتاب رده»، «کتاب سقیفه»، «مغازی»، «مبدأ» و «مبعث».[۱]

منابع

پانویس