ابدی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

  • "ابد" زمانی است که از طرف آینده حد معینی ندارد و به هیچ‌وجه حد بردار نیست و زمان غیرمتناهی در ظرف آینده است[۱]. پس ابد از نظر زمانی حد بردار نیست[۲] و نامتناهی بودن خدا در آینده را اثبات می‌‌کند. ازلی و ابدی بودن، دو صفت متضایف نفی زمان بردار بودن خدا در گذشته و آینده است[۳].

منابع

پانویس

  1. کرجی، اصطلاحات فلسفی، ماده ابد.
  2. سجادی، فرهنگ علوم عقلی، ص۸.
  3. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹-۲۰.