ابن عبد ربه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

آشنایی اجمالی

ابوعمر احمد بن محمد بن عبدربه بن حبیب قرطبی اندلسی، معروف به «ابن عبدربه» در سال ۲۴۶ هجری به دنیا آمد. [۱] از موالی هشام بن عبدالرحمن داخل و اهل قرطبه بود. ابوعمر از بقی بن مخلد، ابن وضاح وخشنی روایت کرد. [۲] سعید بن قزاز و نیز ابوبکر یحیی بن مالک اندلسی اشعاری از او را روایت کرده‌اند. [۳] برخی معتقدند اشعار ابن عبدربه بر تشیع وی دلالت دارد. [۴] ابن عبدربّه اشعار بسیاری سرود که نام مجموعه آنها را ممحّصات نهاد. وی همچنین «امیر محمد»، «امیر منذر» و «عبداللّه ناصر» از امویان اندلس را مدح کرد. [۵] منابع، او را فردی دیندار، راستگو و موثق دانسته‌اند. [۶] وی در آغاز با ابومحمد یحیی قلفاط شاعر، رابطه دوستی داشت؛ ولی به خاطر جریانی که بین آن دو رخ داد، این دوستی به اختلاف انجامید و یکدیگر را هجو گفتند. ابوعمر در سال ۳۲۸ هجری از دنیا رفت. [۷] و در مقبره بنی العباس به خاک سپرده شد. البته برخی درگذشت وی را در سال ۳۸۲ هجری دانسته‌اند. او در پایان عمر به فلج دچار شد. [۸] آثار ابوعمر عبارت‌اند از: العقد الفرید در تاریخ و آداب که در ۵۰ جزء و ۲۵ جلد تدوین شده و بارها چاپ شده است. [۹] قصیده‌هایی در زهد که در سال‌های پایانی عمر خود به نظم کشید؛ [۱۰] اخبار فقهاء قرطبه، اللباب فی معرفة العلم والآداب، دیوان شعر، [۱۱] الارشاد فی اللغه،[۱۲] منتخب اخبار الفقهاء المتأخرین من اهل قرطبه (الاحتفال)[۱۳].[۱۴]

منابع

 1. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی ج۲

پانویس

 1. بغیه الملتمس ۱۴۸.
 2. تاریخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ۱ / ۴۹.
 3. جذوة المقتبس ۹۴.
 4. البدایة والنهایة ۱۱ / ۱۹۳.
 5. بغیه الملتمس ۱۴۸.
 6. تاریخ الاسلام ۲۴ / ۲۲۱.
 7. تاریخ الاسلام ۲۴ / ۲۲۱.
 8. تاریخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ۱ / ۴۹.
 9. معجم الادبا ۴ / ۲۱۱.
 10. تاریخ الاسلام ۲۴ / ۲۲۱.
 11. معجم المؤلفین ۲ / ۱۱۵.
 12. هدیه العارفین ۱ / ۶۰.
 13. کشف الظنون ۱ / ۲۸.
 14. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی ج۲، ص۷۴-۷۵.