اضوج

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

الاضوج[۱] این واژه جمع کلمه ضوج است (فراخ گردیدن- میل کردن) و مکانی است نزدیک احد در مدینه.[۲] کعب بن مالک انصاری در مرثیه خود در سوگ حمزة بن عبدالمطلب از این مکان نام برده است.[۳][۴]

منابع

پانویس

  1. در حاشیه کتاب السیرة النبویه این کلمه الأَضوج (با ضم واو) تلفظ گردیده است. ابن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۱۳۹.
  2. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۲۱۵. در پاورقی کتاب السیرة النبویه آمده است: اضوج، طرف وادی است و طرف وادی غالباً پای کوه است و مراد وادی قناة است از سمت احد که قبر حمزة بن عبدالمطلب(ع) در آن واقع است.
  3. (ابن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۱۳۹؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۲۱۵.)
  4. بلادی، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافیة فی السیرة النبویة ص۳۱.