انسان کامل (کتاب)

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

    علم امام (کتاب) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: