بازگشت به خدا (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

بازگشت به خدا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. معاد
  2. توبه