جانشینی (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از جانشینی)

«جانشینی» ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: