خلافت (ابهام‌زدایی)

  از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
  (تغییرمسیر از خلافت)

  خلافت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. خلافت الهی (خلیفة‌الله)
  2. خلافت پیامبر خاتم
  3. خلافت ظاهری (ریاست، امارت، حکومت و رهبری)