حریت

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

    حریت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

    1. آزادی
    2. آزادگی