آزادی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

معناشناسی

لغویان برای آزادی معانی متعددی گفته‌اند؛ از جمله، آن را به قدرت انتخاب، رهایی، ضد بندگی[۱] و استقلال در عمل[۲] و از آمیختگی رها شدن[۳] معنا کرده‌اند. در اصطلاح نیز معانی بسیاری برای آزادی بیان شده[۴]؛ مانند: فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان[۵]، سلب مانع ترقی و تکامل[۶]، داشتن حق انجام هر عملی تا حدی که حق دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد، مصون ماندن از اراده مستبدانه دیگران[۷] و...[۸].

معناشناسی آزادی

معانی مختلفی برای کلمۀ "آزادی" نقل شده است، لکن می‌توان معنای لغوی آن را خلاف بردگی، اسارت و اجبار دانست[۹]. در اصطلاح نیز به معنای امکان عملی کردن خواسته ها به صورت فردی یا اجتماعی و یا حق اقدام و انتخاب بدون دخالت دیگران است[۱۰][۱۱]. آزادی یعنی مانعی برای بروز استعدادهای هیچ انسانی وجود نداشته باشد [۱۲]. انسان‌های آزاد، با موانعی که جلوی رشد و تکامل‌شان قرار می‌گیرد، مبارزه می‌کنند[۱۳][۱۴]

اقسام و انوع آزادی

به لحاظ تکوین و تشریع

آزادی تشریعی

آزادی تکوینی

به لحاظ فرد و اجتماع

آزادی فردی

آزادی اجتماعی

به لحاظ متعلق

آزادی تن

آزادی زن

آزادی اراده

آزادی در حقوق

آزادی اندیشه

آزادی بیان

آزادی تشکیل حزب

آزادی عقیده

آزادی قلم

آزادی وجدان

به لحاظ نوع

آزادی دموکراتیک

آزادی سیاسی

آزادی فرهنگی

آزادی اقتصادی

آزادی معنوی

آزادی جنسی

آزادی اقلیت‌های مذهبی

دعوت به آزادی هدفمند

اجرای آزادی سیاسی

موانع آزادی

چالش‌های آزادی

آسیب‌شناسی آزادی

پرسش مستقیم

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. لغت نامه دهخدا، ج ۱، ص ۷۷، «آزادی».
  2. The concisi oxford dictionry.
  3. مفردات، ص ۲۲۴، «حر».
  4. چهار مقاله آزادی، ص ۲۳۶.
  5. چهار مقاله آزادی، ص ۲۳۶.
  6. یادداشت‌های استاد مطهری، ج ۱، ص ۱۳۱.
  7. فرهنگ علوم سیاسی، ص ۱۶۴.
  8. رضایی بیرجندی، علی، آزادی دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۱۸۳-۱۸۵.
  9. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج ۲، ص ۸۶.
  10. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۱، ص ۸۹.
  11. اکبری، هادی و پهلوان‌پور، فاطمه، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم، ص ۸۲.
  12. مرتضی مطهری، جهاد، ص۵۳.
  13. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص۱۲ و ۱۳.
  14. ر. ک: زکریایی، محمد علی، فرهنگ مطهر، ص ۴۳.