میزان

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

میزان: آنچه به وسیله آن اشیاء را بسنجند و وزن کنند، ترازو. در قرآن و اعتقادات دینی سخن از سنجش اعمال بندگان در قیامت است و اینکه میزان‌ها به کار گرفته می‌شود و سنگینی و ارزش و اعتبار اعمال، محاسبه می‌‌شود. عقیده به میزان، همچون عقیده به صراط و بهشت و جهنم و حساب و... مطرح است. میزانی که عمل مردم با آن سنجیده می‌شود حق و قسط و عدل است نه یک ترازوی مادی، و هر چه کارها بیشتر با حق و عدل برابر باشد، وزن آن بیشتر است.

در روایات، میزان را به انبیا و اوصیا هم تفسیر کرده‌اند، در واقع آنان معیار و شاخص‌اند و میزان، معیاری است که با آن قدر و ارزش اعمال بندگان سنجیده می‌شود و اگر در برخی دعاها به امیرالمؤمنین "میزان الأعمال" خطاب شده به همین جهت است[۱].

منابع

پانویس