سوره

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مجموعه تعدادی از آیه‌های قرآن یک سوره نام دارد. قرآن ۱۱۴ سوره دارد، بعضی از آنها مکی و برخی مدنی هستند، بعضی کوتاه‌اند و بعضی بلند.

مقدمه

سوره نام بخش‌هایی از قرآن کریم است که با بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[۱] از هم جدا می‌شوند. مجموعه تعدادی از آیه‌های قرآن یک سوره نام دارد. اصل آن از "سور" است، به معنای دیوار یک شهر یا قلعه. همچنان که دیوارهای یک شهر در قدیم، مجموعه‌ای از خانه‌ها و انسان‌ها را در برمی‌گرفت، هر سوره هم تعدادی آیه را در بر دارد. قرآن ۱۱۴ سوره دارد. سوره اوّل آن "حمد" است و سوره آخرش "ناس". بعضی از سوره‌ها در مکه نازل شده‌اند و بعضی در مدینه، که به آنها مکی یا مدنی گویند. بعضی کوتاه‌اند و بعضی بلند. سوره بقره بلندترین سوره است با ۲۸۶ آیه و سوره کوثر، با سه آیه کوتاه‌ترین سوره است. هر سوره هم نام خاصّی دارد که در فهرست سوره‌ها در هر قرآن آمده است، بعضی از سوره‌ها هم چند نام دارند[۲].

سوره های قرآن

 1. سوره حمد
 2. سوره بقره
 3. سوره آل عمران
 4. سوره نساء
 5. سوره مائده
 6. سوره انعام
 7. سوره اعراف
 8. سوره انفال
 9. سوره توبه
 10. سوره یونس
 11. سوره هود
 12. سوره یوسف
 13. سوره رعد
 14. سوره ابراهیم
 15. سوره حجر
 16. سوره نحل
 17. سوره اسراء
 18. سوره کهف
 19. سوره مریم
 20. سوره طه
 21. سوره انبیاء
 22. سوره حج
 23. سوره مؤمنون
 24. سوره نور
 25. سوره فرقان
 26. سوره شعراء
 27. سوره نمل
 28. سوره قصص
 29. سوره عنکبوت
 30. سوره روم
 31. سوره لقمان
 32. سوره سجده
 33. سوره احزاب
 34. سوره سبأ
 35. سوره فاطر
 36. سوره یس
 37. سوره صافات
 38. سوره ص
 39. سوره زمر
 40. سوره غافر
 41. سوره فصلت
 42. سوره شوری
 43. سوره زخرف
 44. سوره دخان
 45. سوره جاثیه
 46. سوره احقاف
 47. سوره محمد
 48. سوره فتح
 49. سوره حجرات
 50. سوره ق
 51. سوره ذاریات
 52. سوره طور
 53. سوره نجم
 54. سوره قمر
 55. سوره الرحمن
 56. سوره واقعه
 57. سوره حدید
 58. سوره مجادله
 59. سوره حشر
 60. سوره ممتحنه
 61. سوره صف
 62. سوره جمعه
 63. سوره منافقون
 64. سوره تغابن
 65. سوره طلاق
 66. سوره تحریم
 67. سوره ملک
 68. سوره قلم
 69. سوره حاقه
 70. سوره معارج
 71. سوره نوح
 72. سوره جن
 73. سوره مزمل
 74. سوره مدثر
 75. سوره قیامت
 76. سوره انسان
 77. سوره مرسلات
 78. سوره نبأ
 79. سوره نازعات
 80. سوره عبس
 81. سوره تکویر
 82. سوره انفطار
 83. سوره مطففین
 84. سوره انشقاق
 85. سوره بروج
 86. سوره طارق
 87. سوره اعلی
 88. سوره غاشیه
 89. سوره فجر
 90. سوره بلد
 91. سوره شمس
 92. سوره لیل
 93. سوره ضحی
 94. سوره شرح
 95. سوره تین
 96. سوره علق
 97. سوره قدر
 98. سوره بینه
 99. سوره زلزله
 100. سوره عادیات
 101. سوره قارعه
 102. سوره تکاثر
 103. سوره عصر
 104. سوره همزه
 105. سوره فیل
 106. سوره قریش
 107. سوره ماعون
 108. سوره کوثر
 109. سوره کافرون
 110. سوره نصر
 111. سوره مسد
 112. سوره اخلاص
 113. سوره فلق
 114. سوره ناس

منابع

پانویس

 1. «به نام خداوند بخشنده بخشاینده».
 2. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی.