آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم
زبانفارسی
نویسندهسید کاظم سیدباقری
موضوعسیاست در قرآن
مذهبشیعه
ناشرانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محل نشرتهران، ایران
سال نشر۱۳۹۹ ش
تعداد صفحه۴۴۰
شابک‫‬‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۳۰۵-۱
شماره ملی۷۳۳۰۲۷۷

آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم، کتابی است که با زبان فارسی به بررسی سیاست از منظر قرآن و آزادی آن می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر سید کاظم سیدباقری است و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]

دربارهٔ کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «این کتاب در جستجوی آن است تا به چیستی نظریۀ آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن کریم بپردازد و با بررسی مفهوم آزادی و کاوش معنایی عناصر سازندۀ آن، اهداف، مبانی، ضوابط، عناصر سازنده، موانع و راهبردهای آن را بررسی کند. هدف از تحقیق حاضر عبارت است از تبیین، فهم و تحلیل نظریۀ آزادی سیاسی از منظر قرآن، تمایزبخشی نظریۀ آزادی قرآن از نظریه­‌های رقیب به ویژه لیبرالیسم، بسترسازی و طرح بن­‌مایه­‌های نظری برای رسیدن به طرح الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، استخراج معیارهای عام و اصول راهبردی آزادی سیاسی با نگرش و روش بومی و اتکا بر قرآن کریم و پاسخ گویی به پرسش­‌های مهم و کاربردی این حوزه. این کتاب بر اساس رویکرد تفسیر موضوعی و روش تفسیر اجتهادی سامان یافته است. با توجه به نگاه هنجاری قرآن کریم و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن، آزادی سیاسی ارزشی بنیادین است که با وجود آن، شهروندان می­‌توانند با در نظر داشتن معیارها و موازین شرعی، بدون تحمیل و فشار ظالمانۀ قدرت حاکم، آزادانه، رفتار سیاسی-اجتماعی انجام دهند و به حقوق سیاسی خود دست یابند. در منطق و اندیشۀ قرآنی، آزادی سیاسی، دربردارندۀ اموری بسیار از جمله حق نقد در چارچوب قانون و شرع، حق انتخاب و گزینش سیاسی، حق انتخاب شدن، حق مشارکت و تعیین سرنوشت و حق بیان واقعیت‌های سیاسی و دیدگاه­‌های خود را دارند، آنان از حق نظارت بر فرایند اعمال قدرت سیاسی و حق تشکیل اجتماعات و جلسه­‌های سیاسی برخوردارند و کسی حق محدودسازی آن را ندارد. در نظام سیاسی اسلامی، آزادی، در سمت و سوی کمال و سعادت انسان به کار گرفته می­‌شود».[۱]

فهرست کتاب

 • پیشگفتار
 • مقدمه
۱. بیان موضوع، اهمیت و ضرورت آن
۲. پیشینه پژوهش
۳. هدف تحقیق و کاربرد آن
۴. روش تحقیق
۵. تعریف مسئله و بیان پرسش‌های پژوهش
۶. فرضیه تحقیق
۷. نوآوری و نقدهای تحقیق
۸. سازمان‌دهی تحقیق
 • فصل اول: مفاهیم و تمهیدات نظری
 • گفتار اول: تبیین مفاهیم
۱. آزادی فردی
۲. آزادی تکوینی
۳. آزادی تشریعی
۴. آزادی معنوی
۵. آزادی بیرونی
۶. آزادی مثبت و آزادی منفی
۷. آزادی سیاسی
 • گفتار دوم: نسبت‌سنجی آزادی با مفاهیم مرتبط
۱. نسبت آزادی با عدالت
۲. نسبت آزادی با حق
۳. نسبت آزادی با بندگی
۴. نسبت آزادی با قانون
 • گفتار سوم: روش و چارچوب نظری
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 • فصل دوم: چیستی آزادی سیاسی
 • گفتار اول: آزادی، امری در سرشت انسان
 • گفتار دوم: آزادی، حق یا تکلیف؟
 • گفتار سوم: آزادی برآمده از اراده
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 • فصل سوم: مبانی آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم
 • گفتار اول: مبانی خداشناختی
۱. توحید
۲. حاکمیت تشریعی الهی
۱. در کشاکش غریزه و فطرت
۲. اختیار انسان
۳. انسان دارای مسئولیت
 • گفتار سوم: مبانی جامعه‌شناختی
۱. حاکمیت سنن الهی بر جوامع
۲. همراهی فرد و جامعه
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 • فصل چهارم: گستره و قلمرو آزادی سیاسی در قرآن کریم
 • گفتار اول: حق انتخاب
۱. انتخاب کردن
۲. حق تعیین سرنوشت
۳. انتخاب شدن
۱. نظارت در بستر آزادی
۲. گروه همبسته ناظر
۱. از آزادی اندیشه تا آزادی بیان
۲. آزادی بیان و قدرت سیاسی
۳. آزادی بیان، گزینش و جدال احسن
۱. آزادی (...) و باستگی حزب
۲. حزب و تجربه آزادی سیاسی
۱. انتقاد، نیاز همیشگی (...)
۲. پذیرش انتقاد در نظام اسلامی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 • فصل پنجم: ضوابط آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم
 • گفتار اول: محدودگر آزادی
 • گفتار دوم: ضوابط آزادی
۱. رعایت احکام شریعت و قوانین
۲. آزادی مسئولانه
۳. منع انتشار دیدگاه‌های فتنه‌آور
۴. احترام به حقوق دیگران
۵. رعایت ضوابط عقلی
۶. رعایت مصلحت و عزت جامعه اسلامی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 • فصل ششم: کنشگران آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن کریم
 • گفتار اول: فرد
 • گفتار دوم: جامعه
 • گفتار سوم: دولت‌ها
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 • فصل هفتم: موانع آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم
 • گفتار اول: موانع درونی
۱. نبود آزادی معنوی
۲. نبود خودباوری
۳. وجود اندیشه‌های جبرگرا
۴. وابستگی به عادت‌ها
 • گفتار دوم: موانع بیرونی
۱. طاغوت
۲. (...)
۳. جباران
۴. ارباب
۵. ملأ
۶. مترفین
۷. راهبان و احبار

دربارهٔ پدیدآورنده

سید کاظم سیدباقری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: ناصر مکارم شیرازی، عبد الله جوادی آملی و حسین اعتمادی پیگیری کرد. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دبیر سرویس ادب و هنر دو ماهنامه وارش و مسئولیت انجمن در دوره هفتم انجمن مطالعات سیاسی حوزه ازجمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی، تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم»، «اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران»، «عدالت سیاسی»، «عدالت در مردم‌سالاری دینی و دموکراسی»، «فقه سیاسی شیعه»، «عدالت و آزادی در اندیشه سیاسی اسلام»، «چیستی اسلام سیاسی»، «فهم حدیث و پویش تمدنی»، «سید موسی صدر و شکل‌بندی هویت شیعی در لبنان» و «سیاست و عدالت» برخی از این آثار است.[۲]

پانویس