مذهب

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

واژه‌شناسی لغوی

 • کلمه "مذهب" به معنای روش، مسلک و طریقت است[۲].
 • در اصطلاح دینی، تیره و شعبه‌ای از دین را مذهب گویند. از این رو، تیره‌های متعدد هر دین را "مذاهب" خوانند. گاه خود مذهب نیز تقسیم می‌پذیرد و پیروان آن مذهب، با نگاهداشت اصولی مشترک، تیره‌هایی را پدید می‌آورند که این را "انشعاب" گویند[۳][۴].
 • دانشی که وضعیت و حال و مقال و پیشینه مذاهب اسلامی را برمی‌رسد، "علم مذاهب و فِرَق اسلامی" نام دارد. این دانش، "فرقه" و "مذهب" را به یک معنا می‌داند و درباره مسائل اعتقادی و فکری فِرَق و مذاهب، بحث می‌کند[۵][۶].

علل پیدایی مذاهب اسلامی

 1. اختلاف در موضوع خلافت پیامبر اسلام (ص)؛
 2. تعصبات قبیله‌ای و خانوادگی؛
 3. برداشت‌های نادرست از حقایق و منابع دینی؛
 4. ممانعت برخی کسان و گروه‌ها از نشر و نقل و کتابت احادیث پیامبر (ص)؛
 5. تأثیر باورهای ادیان دیگر؛ همانند بدعت‌های دینی یهود، آموزه‌های سست مسیحیت و اساطیر مجوس؛
 6. آشنایی مسلمانان با فرهنگ و آداب ملل دیگر؛ همچون ایرانیان، رومیان و هندیان؛
 7. اجتهاد در برابر نص؛
 8. هوا و هوس و دنیاطلبی[۷][۸].

پیشینه تاریخی

منابع

پانویس

 1. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۲۰۴.
 2. المصباح المنیز، ۲۵۵.
 3. شیعه در اسلام‌، ۶۰.
 4. فرهنگ شیعه، ص۴۰۴.
 5. آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی‌، ۱۰.
 6. فرهنگ شیعه، ص ۴۰۵.
 7. بحوث فی الملل و النحل‌، ۱/ ۵۰- ۴۷؛ تاریخ الجدل‌ ۸۱- ۷۶.
 8. فرهنگ شیعه، ص 405.
 9. تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام‌، ۳۷.
 10. فرهنگ شیعه، ص۴۰۵.
 11. همبستگی ادیان و مذاهب اسلامی‌، ۲۷۸- ۲۸۳.
 12. فرهنگ شیعه، ص۴۰۵-۴۰۶.