اهل سنت

  از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

  اهل سنت یعنی کسانی که از سنت پیامبر پیروی می‌‌کنند در مسائل فقهی به چهار فرقه و مذهب تقسیم شده‌اند: حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی. از اصول اعتقادی مشترک این چهار فرقه می‌‌توان به اعتقاد به خدا، فرشتگان، کتاب آسمانی، رسولان الهی، روز قیامت، تقدیر الهی و مسئله خلفا اشاره کرد.

  اهل سنت

  اصول مشترک اعتقادی این چهار فرقه

  نقل احادیث پیامبر در قرن اول

  نقل احادیث پیامبر در قرن دوم

  دوران جدید اهل حدیث

  منابع

  پانویس

  1. ر. ک: محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۶۱.
  2. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۲۸۳.
  3. ابن‌خلدون، مقدمه، ص۴۶۲.
  4. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۲۸۳.
  5. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۲۸۳.
  6. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۲۸۳.
  7. زمرلی، عقائد ائمه السالف، ص۱۹.
  8. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۲۸۳.
  9. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۲۸۳.