شهادت (ابهام‌زدایی)

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از شهادت)

    شهادت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: