شهادت (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از شهادت)

شهادت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: