شهادت (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از شهادت)

شهادت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. شهادت در راه خدا
  2. شهادت (گواهی)
  3. شهادت‌طلبی
  4. شهادت بر اعمال
  5. شهادت (عالم)
  6. شهادت (صفت خدا)