عباس (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از عباس)

عباس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: