عمرو بن عوف (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

عمرو بن عوف ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: