فلسفه امامت

از امامت‌پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلسفه امامت در این دانشنامه به تمامی بحث های مقدماتی کلیات امامت اطلاق می شود و شامل سه حوزه اصلی است:

  1. چیستی امامت: به معنای ارکان مقوم امامت؛
  2. هستی امامت: به معنای «علت وجود امامت» که از آن به «ضرورت وجود امام» یاد می شود و «علت مشروعیت امامت» که از آن به «ضرورت تعیین امام» تعبیر می شود؛
  3. چرایی امامت: به معنای علت غایی امامت.