وجوب اطاعت (ابهام‌زدایی)

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از لزوم اطاعت)

    وجوب اطاعت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: