نصب (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از منصوب)

نصب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: