نصب (منصوب کردن)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نصب (منصوب کردن) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: