نصب (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از نصب)

نصب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: