وجوب اطاعت (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از واجب‌الاطاعه)

وجوب اطاعت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: