وظایف امت

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از وظیفه امّت)

    وظایف امت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: