ابوحبیب فهری

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

ابوحبیب فهری
تصویر کهنی از مدینه
نام کاملابوحبیب فهری
جنسیتمرد
از قبیلهبنی‌فهر
پسرحبیب بن مسلمه فهری

مقدمه

ابن حجر در بخش کنیه‌ها می‌گوید: او را ذیل نام فرزندش «حبیب» در نام‌ها شرح دادیم[۱]. در بخش نام‌ها هم می‌گوید: حبیب فهری، همان حبیب بن مسلمه فهری است که نزد رسول خدا (ص) رفت و پدرش به دنبال او آمد و از پیامبر (ص) خواست به فرزندش اجازه دهد نزد پدر بماند و آن حضرت پذیرفت[۲]. پیداست مقصود از «ابو حبیب فهری» و ارجاع آن به نام حبیب، کسی جز مسلمه فهری (پدر حبیب) نیست؛ گرچه در جایی او را ابو حبیب ضبط نکرده‌اند. به نظر می‌رسد این از مواردی است که به اعتبار نام فرزند، برای پدر کنیه آورده‌اند. در عین حال بغوی[۳] و ابن منده[۴] حبیب فهری را غیر از حبیب بن مسلمه فهری دانسته‌اند. ابن حجر[۵] نیز سخن آن دو را پذیرفته است.[۶]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. ابن حجر، ج۷، ص۷۲.
  2. ابن حجر، ج۲، ص۱۷۱.
  3. بغوی، ج۲، ص۱۱۹.
  4. ابن اثیر، ج۱، ص۶۷۹.
  5. ابن حجر، ج۲، ص۱۷۱.
  6. صادقی، مصطفی، مقاله «ابوحبیب فهری»، دانشنامه سیره نبوی ج۱، ص:۲۳۵.