ابومنذر

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از نام و طایفه وی یاد نشده است[۱]، اما ابن اثیر[۲] در اینکه وی همان یزید بن عامر باشد، تردید دارد. به روایت ابومنذر، از رسول خدا (ص) خواستند بر جنازهای نماز بخواند. عمر بن خطاب وی را فاجر خواند و با خواندن نماز بر او مخالفت کرد. اما رسول خدا (ص) بر وی نماز خواند، تا لحظه دفن او را مشایعت کرد و با دست خود بر قبر وی خاک ریخت و با تعبیر دعنا منک یا ابن الخطاب فرمود: «بهشت بر مجاهد در راه خدا واجب است»[۳]. بر اساس این روایت، طبرانی، ابونعیم و برخی دیگر[۴] وی را صحابی دانسته‌اند. اما ابن ابی‌حاتم[۵] وی را مجهول شمرده و ابوموسی مدینی آن را از ابوعطیه روایت کرده و ابوداوود نیز آن را در کتاب مراسیل خود آورده است[۶]. که به این معناست که او را صحابی نمی‌داند. ابن حجر[۷] نیز سخن ابوداوود را ترجیح داده است. از این روایت در استحباب ریختن مقداری خاک با دست بر قبر میت استفاده می‌شود[۸][۹]

منابع

پانویس

  1. مزی، ج۴۳، ص۳۲۱.
  2. ابن اثیر، ج۶، ص۲۹۷.
  3. طبرانی، ج۲۲، ص۳۳۸؛ ابونعیم، ج۶، ص۳۰۲۶.
  4. ابن حجر، الاصابه، ج۷، ص۳۲۰؛ همو، تهذیب، ج۲۱، ص۲۲۲.
  5. ابن ابی‌حاتم، ج۳، ص۵۵۸.
  6. ابن حجر، الاصابه، ج۷، ص۲۲۰.
  7. تهذیب، ج۲۱، ص۲۲۲.
  8. در این باره ر. ک: شافعی، ج۱، ص۳۱۵؛ ابن قدامه، ج۲، ص۳۸۰.
  9. حسینیان مقدم، حسین، مقاله «ابوالمنذر»، دانشنامه سیره نبوی ج۱، ص:۵۳۰-۵۳۱.