اعلان

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

منابع

پانویس

  1. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۱۱۱.
  2. بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۷۱۲.
  3. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۲، ص۱۴۱.
  4. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۱۱.
  5. «به آنان مهربانی می‌ورزید و من به آنچه پنهان و آنچه آشکار می‌دارید داناترم» سوره ممتحنه، آیه ۱.
  6. «پس گفتار آنان تو را اندوهگین نگرداند؛ ما آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند می‌دانیم» سوره یس، آیه ۷۶.
  7. «آنان که دارایی‌های خود را در شب و روز پنهان و آشکار می‌بخشند پاداششان نزد خداوند است و نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می‌گردند» سوره بقره، آیه ۲۷۴.
  8. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۱۱.