فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
زبانفارسی
نویسندهعبدالله نظرزاده
ویراستارانمحمد باقر انصاری، مصطفی رضایی‌دیل
موضوعقرآن کریم
مذهبشیعه
ناشرانتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشرقم، ایران
سال نشر۱۳۹۶ ش
تعداد صفحه۵۷۵
شابک‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۳۳۴-۷
شماره ملی‎۴۸۱۶۰۶۸

فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، کتابی است که با زبان فارسی به بررسی مفاهیم سیاسی قرآن و ارتباط آن با موضوعات رایج در علوم سیاسی می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این کتاب عبدالله نظرزاده است و انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انتشار آن را به عهده داشته است.

دربارهٔ کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «در این نوشتار به تعریف اصطلاحات و بیان اطّلاعات مفید در حوزه مفاهیم سیاسی قرآن و ارتباط آن با موضوعات رایج در علوم سیاسی پرداخته شده که صرف‌نظر از فواید علمی، می‌تواند به توسعه ادبیات مشترک میان پژوهشگران قرآنی و علوم سیاسی یاری رساند. روش تجزیه و تحلیل معنایی اصطلاحات و واژه‌‌ها در فرهنگ‌نامه حاضر، برگرفته از روش دین‌شناس و قرآن‌پژوه شهیر ژاپنی، توشیهیکو ایزوتسو در بررسی "مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن کریم" است».

فهرست کتاب

 1. اتباع
 2. ابن سبیل
 3. اثبات
 4. اثقال
 5. اثم
 6. اجتباء
 7. اجتثاث
 8. اجل
 9. اجماع
 10. احبار
 11. احسان
 12. احلال
 13. اختلاف
 14. اختیار
 15. اخراج
 16. اخوه
 17. اِدّ
 18. اداره
 19. ادّخار
 20. ادّراء
 21. ادهان
 22. اذاعه
 23. اذان
 24. اذعان
 25. اِذن
 26. اُذُن
 27. اراده
 28. ارتداد
 29. ارضنا
 30. ارهاب
 31. ارهاق
 32. ازدراء
 33. استبدال
 34. استتار
 35. استجاره
 36. استخفاء
 37. استخفاف
 38. استخلاف
 39. استدراج
 40. استضعاف
 41. استطاعت
 42. استعمار
 43. استغاثه
 44. استکبار
 45. أسر
 46. اِسرار
 47. اسراف
 48. اسطوره
 49. اسفل
 50. اسلام
 51. اسلحه
 52. أُسوة
 53. اشدّاء
 54. اشَر
 55. اشراک
 56. اشهُر حُرُم (شهر الحرام)
 57. اصحاب
 58. اصحاب المشئمة
 59. إصر
 60. اصطفاء
 61. اصلاح
 62. اضاعة
 63. اضطرار
 64. اطاعت
 65. اطلاع
 66. اِظفار
 67. اعتزال
 68. اعراض
 69. اعلان
 70. افتاء
 71. افساد
 72. اقتداء
 73. اقتصاد
 74. اکراه
 75. اِلّ
 76. الوُف
 77. اُمّ القری
 78. امام
 79. امه
 80. اَمَد
 81. امر به معروف
 82. امر جامع
 83. أمن
 84. انذار
 85. انصار
 86. انفال
 87. انقلاب
 88. اولی الامر
 89. اهل
 90. اهلاک
 91. اهل البیت
 92. ائتمار
 93. ایمان
 94. آل
 95. بأس
 96. باطل
 97. بدع
 98. بَدو
 99. بِرّ
 100. برائت (بری، براء)
 101. برج
 102. برز
 103. بطانه
 104. بطش
 105. بَطن
 106. بَعث
 107. بغضاء
 108. بغی
 109. بقیه الله
 110. بلاء
 111. بلدة
 112. بنی (بنی آدم، بنی اسرائیل)
 113. بوء
 114. بور
 115. بیعت
 116. تألیف
 117. تَبّ (تباب)
 118. تبدیل
 119. تَبر (متبّر)
 120. تبرج
 121. تبلیغ (ابلاغ، بلاغ)
 122. تبیع
 123. تثبیط
 124. تجسس
 125. تحریر رقبة
 126. تحریض
 127. تحریف
 128. تحرّف
 129. تحریم
 130. تحمیل
 131. تحویل
 132. تَحَیُّز
 133. تخطّف
 134. تخفیف
 135. تخویل
 136. تدارک
 137. تدبّر
 138. تدبیر
 139. تدلیه
 140. تدمیر
 141. تذکرة (تذکیر)
 142. تربُّص
 143. تزکیه
 144. تسخیر
 145. تسلّل
 146. تسلیط
 147. تشاکس
 148. تشرید
 149. تضییق
 150. تطوع
 151. تعارف
 152. تعس
 153. تعظیم
 154. تعلیم
 155. تغییر
 156. تَفَرّق
 157. تفقّه
 158. تمکین
 159. تنازع
 160. ثُبات
 161. ثبت
 162. ثَبر (ثبور)
 163. ثُخونة (ثَخانة، ثِخَن)
 164. ثقف
 165. ثلة
 166. ثنی
 167. ثَواء
 168. جاهلیت
 169. جبّار
 170. جبت
 171. جِبِلّ
 172. جبلّة
 173. جبی (جبایة)
 174. جَثم (جثُوم)
 175. جَحد (جُحُود)
 176. جُرم
 177. جزاء
 178. جزیه
 179. جلاء
 180. جُند
 181. جَوس
 182. جهاد
 183. حاشر
 184. حاضرة البحر
 185. حبس
 186. حبل الله
 187. حدود، حدود الله
 188. حدید
 189. حَذَر
 190. حِذر
 191. حُر
 192. حرب
 193. حَرث
 194. حَرَج
 195. حِرص
 196. حرم
 197. حِزب
 198. حُزن (حَزَن)
 199. حَسّ (حِسّ (حَسیس)
 200. حُسن
 201. حَصانة
 202. حصر
 203. حصیر
 204. حصن
 205. حصید
 206. حَضَّ
 207. حظّ
 208. حفظ (حفظة)
 209. حفیظ
 210. حق
 211. حُکم
 212. حِکمت
 213. حلال
 214. حمیّة
 215. حیّ
 216. حیف
 217. خاسئین
 218. خبال
 219. خبث
 220. خَبَر
 221. خُبر
 222. ختّار
 223. خدع
 224. خذل (خذلان)
 225. خراج (خرج)
 226. خرب (خراب، اخراب)
 227. خَرص
 228. خزی
 229. خسر (خسران)
 230. خشع (خشوع)
 231. خشیة
 232. خصم
 233. خضع (خضوع)
 234. خطأ
 235. خفض
 236. خُلف العهد
 237. خُلُوّ
 238. خُمُس
 239. خنّاس
 240. خوالف
 241. خوض
 242. خوف
 243. خیانة
 244. خیبة
 245. خیر
 246. خیره
 247. دأب
 248. داحضه
 249. دار
 250. دائره
 251. درایة
 252. درجه
 253. دسّ
 254. دع
 255. دعوة
 256. دفع
 257. دلالة
 258. دمدمه
 259. دَولة
 260. دین
 261. ذبح
 262. ذریّة
 263. ذلّة
 264. ذمّة
 265. ذَنب
 266. ذوالاوتاد
 267. ذوالاید
 268. ذهاب ریح
 269. ذی القربی
 270. رأفت
 271. ربیّون
 272. رجاء
 273. رجس
 274. رجم (رجم به غیب)
 275. رحمة
 276. رِدء
 277. ردم
 278. رذل
 279. رسول
 280. رشد
 281. رضی (رضایة)
 282. رعایة
 283. رُعب
 284. رفع
 285. رقبة
 286. رِقبان
 287. رَکض
 288. رَکن (رکون)
 289. رمی
 290. رهبان (رهبانیة)
 291. رهط
 292. زحف
 293. زحرف القول
 294. زکوة
 295. زوال
 296. زور
 297. زهوق
 298. ساحت
 299. سائل
 300. سّب
 301. سبغ
 302. سبق
 303. سبیل
 304. سجن
 305. سُدی
 306. سرّاء
 307. سَطو (سَطوة)
 308. سَعَادَة
 309. سعی
 310. سَفک
 311. سقایة الحاج
 312. سُقوط
 313. سلطان
 314. سلف
 315. سَلق
 316. سِلم
 317. سمّاع
 318. سنت الله
 319. سوء
 320. سواء
 321. سید
 322. سیر
 323. سیئه
 324. شأن
 325. شجر
 326. شدّ
 327. شرّ
 328. شرح
 329. شرذمه
 330. شریعه
 331. شعائر الله
 332. شِعب
 333. شقاق
 334. شقاوة
 335. شکو
 336. شَماتة
 337. شنئان
 338. شوری
 339. شوکة
 340. شهید
 341. شیطان
 342. شیعه
 343. شیُوع
 344. صاغر
 345. صبر
 346. صحیفة
 347. صَدّ (صُدُود)
 348. صدع
 349. صدقه
 350. صراط
 351. صرف
 352. صفح
 353. صلوة
 354. صِیصَة
 355. ضرّ
 356. ضرّاء
 357. ضلالة
 358. طاغوت
 359. طاقت
 360. طرد
 361. طریق (طریقة)
 362. طَعن
 363. طغیان
 364. طمع
 365. ظلم
 366. عبادة
 367. عبد
 368. عبرت (اعتبار)
 369. عتوّ
 370. عُثُو
 371. عدل
 372. عَدُو
 373. عُرف
 374. عروة الوثقی
 375. عزة
 376. عسر
 377. عشیرة
 378. عصبة
 379. عصمة
 380. عصیان (معصیة)
 381. عضد
 382. عفو
 383. عقاب (عقوبة)
 384. عقل
 385. عُلُوّ
 386. عمل
 387. عنت
 388. عَول
 389. عون
 390. عهد
 391. غزی
 392. غَلَب (غَلَبة)
 393. غِلَظ
 394. غلول
 395. غنی
 396. غنیمة
 397. فتح
 398. فترة
 399. فتنه
 400. فداء
 401. فَرض
 402. فرقان
 403. فریق
 404. فسق (فسوق)
 405. فَشَل
 406. فصل الخطاب
 407. فصیلة
 408. فضَّ
 409. فقر
 410. فلاح
 411. فوز
 412. فیء
 413. فئة
 414. قبیله
 415. قسط
 416. قضاء
 417. قعود
 418. قوة
 419. قوم
 420. قیام
 421. کبیر
 422. کثرت
 423. مترف
 424. متشابه
 425. مجادله
 426. محاجّة
 427. مُحادَّة
 428. محاسبه
 429. محجور
 430. محروم
 431. مخالطه
 432. مختال
 433. مخلّفون
 434. مخمصه
 435. المدینة
 436. مرابطه
 437. مراغم
 438. مرجف
 439. مرصد (مرصاد)
 440. مرصوص
 441. مسجد
 442. مسکنة
 443. مصیطر
 444. مسئول
 445. مشفق
 446. مَشِیئة
 447. مصاحبة
 448. مصرخ
 449. مصیبة
 450. مظاهره
 451. معذّره
 452. معوّقین
 453. مغرم
 454. مقاتله (قاتل)
 455. مُکث
 456. ملأ
 457. ملّة
 458. مُلک
 459. مودّة
 460. مهاجر
 461. میثاق
 462. الناس
 463. نبی
 464. نجاة
 465. نساء
 466. نصرة
 467. نفاق
 468. نفی
 469. نکث
 470. واحدة
 471. وزیر
 472. ولایة
 473. ولیجة
 474. هجرت
 475. یسر
 • کتابنامه

نمایه‌ها

 • آیات
 • اعلام و مشاهیر
 • موضوعی
 • کتاب‌ها
 • مکان‌ها

دربارهٔ پدیدآورنده

عبدالله نظرزاده
حجت الاسلام و المسلمین عبدالله نظرزاده (متولد ۱۳۴۳ ش، خراسان جنوبی)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: مهدی هادوی تهرانی، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی پیگیری کرد. مدیر دفتر برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و رئیس پژوهشکده اندیشه و علوم سیاسی از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس، تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم»، «زندگانی سیاسی امام سجاد»، «آموزه‌های سیاسی قرآن کریم» و «نقد و بررسی اندیشه های سیاسی مکتب تفکیک» برخی از این آثار است[۱].

پانویس