بخشش (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از بخشنده)

بخشش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: