عضدالدین ایجی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

فقیه و متکلم شافعی[۱]، اهل قصبه «اِیج» فارس. ادیب و فقیه و از ائمّه کلام و اصول، معاصر ابواسحق اینجو. وی مورد خشم حاکم کرمان قرار گرفت و به حکم او در قلعه‌ای محبوس شد و در حبس درگذشت.

آثار بسیار در حکمت و کلام و اخلاق دارد؛ از جمله:

 1. المَواقف، در علم کلام
 2. العَقائد العَضُدیَّة
 3. الرّسالة العَضُدیّة
 4. شرح مختصر ابن الحاجب
 5. جواهر الکلام
 6. الفَوائد الغِیاثّیة در معانی و بیان
 7. اشرف التّواریخ
 8. المدخل فی علم المعانی و البیان والبدیع

نام ۱۵ کتاب او در هدیّة العارفین ثبت است. تاریخ ولادت او را سال ۷۰۸ و وفات او را سال ۷۵۳ نیز ضبط کرده‌اند[۲].[۳].

منابع

پانویس

 1. و به قولی حنفی
 2. اعلام ۳ / ۲۹۵، انساب ۱ / ۲۳۴، راهنمای ادبیات ۵۹، معجم المؤلفین ۵ / ۱۱۹، المنجد ۱۰۰، هدیة العارفین ۱ / ۵۲۷،
 3. تهامی، سید غلام رضا، فرهنگ اعلام تاریخ اسلام ج۱، ص۵۶۶.