احمد بن محمد زیدی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از اصحاب امام رضا (ع). احمد بن محمد، معروف به «احمد بن محمد زیدی»، بنا به نقل شیخ طوسی از اصحاب امام ابی الحسن الثانی (ع) می‌باشد[۱]، اما در دیگر منابع رجالی و حدیثی هیچ ذکری از وی مبنی بر نقل روایت از امام و یا رابطه با آن حضرت نشده است. طبق نظر مامقانی، وی مجهول الحال است[۲]. حتی شیخ طوسی احمد را در فهرست کسانی که از ائمه (ع) روایت نقل نکرده‌اند نیز نیاورده است. به نظر می‌رسد نقد الرجال و عوالم العلوم که نام وی را در شمار اصحاب امام رضا (ع) آورده‌اند[۳]، از رجال الطوسی پیروی کرده‌اند. مامقانی لقب زیدی را که به وی نسبت داده‌اند برگرفته از دو احتمال می‌داند. احتمال اول اینکه وی جزو فرزندان زید بن علی بن حسین (ع) باشد. احتمال دوم، زیدی مذهب بودن اوست. اما برای او یقین حاصل نشده که کدام یک از این دو احتمال ممکن است در نسبت زیدی وی صحت داشته باشد[۴][۵].[۶]

منابع

پانویس

  1. رجال الطوسی، ص۳۵۳.
  2. تنقیح المقال، ج۷، ص۳۱۸- ۳۱۹.
  3. نقد الرجال، ج۱، ص۱۵؛ عوالم العلوم، ج۲۲، ص۵۶۵.
  4. تنقیح المقال، ج۷، ص۳۱۸.
  5. منابع: تنقیح المقال فی علم الرجال، عبدالله بن محمدحسن مامقانی (۱۳۵۱ق)، تحقیق: محیی الدین مامقانی، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، اول، ۱۴۲۳ق؛ رجال الطوسی، محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی (۴۶۰ق)، تحقیق و تصحیح: جواد قیومی اصفهانی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، سوم، ۱۳۷۳ش؛ عوالم العلوم و المعارف و الأحوال، عبدالله بن نورالله بحرانی اصفهانی (قرن ۱۲ق)، تحقیق: سید محمدباقر ابطحی، قم، مدرسة الإمام المهدی وه، اول، ۱۴۱۳ق، نقد الرجال، سیدمصطفی بن حسین حسینی تفرشی (۱۰۱۵ق)، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت الا لإحیاء التراث، قم، اول، ۱۴۱۸ق
  6. شریفی، مرضیه، مقاله «احمد بن محمد زیدی»، دانشنامه امام رضا ص ۷۲۴.