غسل

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

  • غُسل: یعنی شستن تمام بدن به ترتیب خاص یعنی ابتدا شستن سر و گردن، سپس طرف راست بدن، سپس طرف چپ. غسل کردن برای کسی که جُنب و محتلم شده واجب است. غسل‌های واجب دیگر عبارت است از غسل میت، غسل مس میت و غسل حیض و نفاس و استحاضه که این سه مخصوص زنان است. غسل‌های مستحب هم مثل غسل جمعه، غسل زیارت، غسل طواف و... وجود دارد.
  • غسل یا ترتیبی است که گفته شد، یا ارتماسی، یعنی همه بدن را یکباره زیر آب بردن. غسل چون عبادت است و برای کسب طهارت انجام می‌‌گیرد، باید با نیت و قصد قربت انجام گیرد. اگر برای غسل، آب نباشد، یا آب ضرر داشته باشد، به جای آن تیمم بدل از غسل انجام می‌‌گیرد[۱].

منابع

پانویس