فضیلت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

فضیلت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: