تنازع

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از نزاع)

مقدمه

منابع

پانویس

  1. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۲، ص۷۹.
  2. بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۸۱۸.
  3. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۷۹۸.
  4. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۵، ص۴۱۵.
  5. «و از خداوند و پیامبرش فرمانبرداری کنید و در هم نیفتید که سست شوید» سوره انفال، آیه ۴۶.
  6. «و در هم نیفتید که سست شوید و شکوهتان از میان برود» سوره انفال، آیه ۴۶.
  7. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۹۵.